STT Chức danh Mức lương Nơi làm việc Ngày hết hạn
1 GRAPHIC DESIGNER 2D 9 - 15 Triệu triệu Hồ Chí Minh 31-12-2020
2 Nhân viên mua hàng tiếng Trung 8-15 triệu Hà Nội - Đà Nẵng - Hồ Chí Minh 31-12-2020
3 Nhân viên Phát triển mặt bằng 6 - 10 triệu Hà Nội - Đà Nẵng - Hồ Chí Minh 31-12-2020
4 Trưởng phòng Bán lẻ/Trưởng phòng Kinh doanh 8 - 15 Triệu triệu Hà Nội - Đà Nẵng - Hồ Chí Minh 31-12-2020
5 Nhân viên Bán hàng 6 - 12 Triệu triệu Đà Nẵng - Hồ Chí Minh 31-12-2020
6 Nhân viên mua hàng - Phụ trách vật tư 7 - 8 triệu Hà Nội - Đà Nẵng - Hồ Chí Minh 31-12-2020
7 Nhân viên Quản lý web 6 - 8 triệu Hà Nội - Đà Nẵng - Hồ Chí Minh 31-12-2020
8 Nhân viên Sale online 7 - 8 triệu Hà Nội - Đà Nẵng - Hồ Chí Minh 31-12-2020
9 Nhân viên Thiết kế sản xuất 6 - 8 triệu Hà Nội - Đà Nẵng - Hồ Chí Minh 31-12-2020
10 Nhân viên Stylist 8-10 triệu Hà Nội - Đà Nẵng - Hồ Chí Minh 31-12-2020

Việc làm theo địa điểm